Etica globală

de Sandy Cutler, CEO:

Pentru succesul Eaton ca firmă, nu există un factor mai important decât valorile noastre etice. Pentru onestitate şi integritate se aplică cele mai ridicate standarde, în care respectarea deplină a acestor valori reprezintă potenţialul nostru cel mai valoros.

La noi, fiecăruia îi este clar: De fiecare dată când acţionăm în deplină responsabilitate, întărim convingerile colegilor, clienţilor şi furnizorilor noştri, că aceasta este esenţa culturii activităţii de la Eaton.

De asemenea, suntem conştienţi că trebuie să ne ghidăm după valorile noastre etice comune. Dacă nu procedăm astfel, aducem prejudicii fiecăruia dintre noi, precum şi întregii firme şi valorii nou create. De aceea, solicităm tuturor acţionarilor noştri să îşi exprime obiecţiile, problemele şi să promoveze integritatea la un standard cât mai înalt posibil. Dacă cineva se îndoieşte că vom reuşi acest lucru, atunci vă rog să îmi aduceţi la cunoştinţă.

Alexander M. Cutler
Chairman şi CEO


Codul de etică
Eaton aşteaptă de la toţi angajaţii să citească Codul de etică, să şi-l însuşească şi să acţioneze în consecinţă.
Aveţi posibilitatea să descărcaţi Codul nostru de etică în limba romana şi în alte 18 limbi.


World's Most Ethical Companies
Compania Eaton a fost nominalizată de publicaţia Ethisphere pentru „World’s Most Ethical Companies“ (lista firmelor cu cel mai ridicat nivel de conduită etică din întreaga lume).
Consultaţi articolul din revistă.