Soluţie intrerupator automat 14 la 866 kVA

Liniile directoare ale aplicaţiei VDE-AR-N 4105 stipulează că nu mai trebuie utilizate contactoare drept comutatoare de cuplare pentru uzini de generare de peste 100 kVA şi că în locul acestora trebuie utilizate intrerupatoare automate şi intrerupatoare automate pentru protecţia motorului. De asemenea, trebuie să se poată combina un intrerupator automat cu un întrerupător de sarcină pentru deconectarea simplă a unei instalaţii. Se recomandă consultarea unui operator responsabil cu reţeaua. It should also be possible to combine a circuit-breaker with a switch-disconnector for the basic disconnection of an installation. It is recommended that the responsible grid operator should be consulted.