Sistemul ARCON® de protecţie la arc electric

Senzorii de lumină (ARC-SL) utilizează tehnologie pe bază de fibră optică pentru a monitoriza barele colectoare principale şi barele de derivaţie, precum şi toate ansamblurile de bare principale şi sistemele de conectare pe întreaga lor lungime. Radiaţiile emise de arcul electric sunt detectate prin suprafaţa capacului senzorului. Nu este necesar decât un senzor de lumină pentru fiecare secţie a tabloului de distribuţie şi sistemul principal de bare. ARCON® este disponibil şi pentru transformatoarele de curent cu curenţi secundari de 1A sau 5A, curentul arcului electric fiind detectat de transformatoarele de măsură amplasate în amonte de fiecare intrerupator automat de alimentare. În cazul unui arc electric, lumina emisă de scurtcircuit şi curentul arcului electric sunt detectate de senzori şi evaluate în unitatea master (ARC-EM). Unitatea centrală de procesare emite semnalul de deconectare către dispozitivul de răcire (ARC-AT). Dispozitivul de răcire creează un scurtcircuit forţat pe trei poli paraleli cu locaţia scurtcircuitului. Tensiunea necesară pentru arcul electric scade datorită scurtcircuitului. Tensiunea necesară pentru arcul electric este redusă din cauza scurtcircuitului la barele colectoare, iar arcul electric de scurtcircuit este stins în mai puţin de 2 ms după apariţie - cu mult înainte de atingere forţei maxime de distrugere. Scurtcircuitul trifazat creat prin dispozitivul de stingere este deconectat prin intrerupator automatul de alimentare. Acesta primeşte şi semnalul de deconectare de la unitatea centrală de procesare ca rezervă la declanşarea prin bobină. Unităţile auxilare sunt utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea semnalelor senzorilor şi, în cazul unui arc electric, transmit semnalele la unitatea centrală (master) de procesare prin magistrală. Unitatea centrală de procesare poate monitoriza două secţiuni separate ale barei colectoare şi comută independent dispozitivele de stingere atribuite corespunzător secţiunilor de bare. Dacă este necesar, într-un sistem se pot utiliza mai multe unităţi centrale de procesare. Acestea sunt conectate între ele printr-o linie de comunicaţii şi schimbă informaţii despre creşterea curentului în cazul unui arc electric. Sistemul ARCON® de protecţie la arc electric este utilizat mereu atunci când se impune îmbunătăţirea protecţiei pentru personal peste cerinţele standardelor relevante.