Calitate si mediu

Declaraţia Managementului privind politica referitoare la calitate , mediu, securitatea si sanatatea ocupationala

Sistemul de Management al Calităţii , Mediului ,Securitatii si sanatatii ocupationale adoptat in cadrul organizaţiei este bazat pe standardele ISO 9001 : 2008 ; ISO 14001:2004 , SR OHSAS 18001 : 2008 şi are ca scop:

  • desfasurarea activitatilor astfel incat sa se respecte etica organizatiei prin promovarea interna si externa a acesteia;
  • respectarea cerintelor standardelor de referinta adoptate;
  • asigurarea unor servicii de calitate care sa satisfaca cerintele explicite si implicite ale clientilor in vederea obţinerii satisfacţiei clienţilor prin respectarea strictă a conditiilor stabilite contractual;
  • imbunatatirea serviciilor oferite de catre organizatie prin cresterea permanenta a nivelului de instruire al resurselor umane interne si oferirea de servicii de instruire a clientilor ;
  • prevenirea apariţiei neconformităţilor;
  • satisfacerea cerintelor legale si de reglementare aplicabile si a altor cerinte la care organizaţia a subscris;
  • desfasurarea activitatilor astfel incat sa se previna poluarea mediului inconjurator;
  • desfasurarea activitatilor in conditii optime astfal incat sa se previna ranirile si imbolnavirile profesionale atat ale angajatilor precum si a partilor interesate (vizitatori , vecini ,contractori );
  • mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calităţii, Mediului, Securitatii si Sanatatii Ocupationale.

Conducerea îsi asumă responsabilitatea pentru înţelegerea, implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii, Mediului, Securitatii si Sanatatii Ocupationale la toate nivelurile organizaţiei.

Toţi membrii organizaţiei trebuie să se conformeze procedurilor Sistemului de Management al Calităţii, Mediului, Securitatii si Sanatatii Ocupationale proiectat si implementat pentru a satisface cerinţele clienţilor, servind in acelasi timp la protejarea intereselor organizaţiei.

Conducerea societatii se angajeaza pentru perioada următoare sa analizeze adecvarea Sistemului de Management al Calităţii, Mediului, Securitatii si Sanatatii Ocupationale in vederea îmbunătăţirii permanente a eficacităţii acestuia si a evaluarii conformarii cu cerintele legale si de reglementare.

Conducerea organizatie se angajeaza sa aloce permanent resursele necesare realizarii obiectivelor anuale propuse in programul de management anual; Prezenta declaratie de politica este comunicată în cadrul firmei noastre, o copie din această politică este disponibilă în cadrul tuturor compartimentelor şi serviciilor si este disponibila partilor interesate.